ict@Johor

Kota Iskandar

Pembangunan Aplikasi

Merancang, menyelaras dan melaksana khidmat rundingan/nasihat berkaitan kelulusan teknikal projek ICT di agensi-agensi kerajaan negeri, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan.

Operasi

Merancang, melaksana dan memantau aktiviti pengurusan projek seperti mesyuarat Operasi, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Mesyuarat Jawatakuasa Pemandu Projek.

Latihan

Melaksanakan program-program technology update, pembudayaan ICT dan kesedaran ICT kepada penjawat awam Kerajaan Negeri Johor.

Visi

Peneraju Perkhidmatan ICT Yang Terunggul Bagi Memodenkan Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Kota Iskandar, Nusajaya, Iskandar, Johor, Malaysia. #gopro #hero3+ #black #edition

Talk to us

Have any questions? We are always open to talk about your business, new projects, creative opportunities and how we can help you.

Kota Iskandar, Nusajaya, Iskandar, Johor, Malaysia. #gopro #hero3+ #black #edition